Neoporezivi iznos zarade

Zakon o porezu na dohodak građana u čl. 15a st.2 definiše umanjenje poreske osnovice kojom se određeni deo zarade oslobađa plaćanja poreza. U zakonu je propisan iznos od 5000 din. ali se u objašnjenju o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice propisuje obaveza usklađivanja tog iznosa sa godišnjom stopom rasta cena na malo u prethodnoj kalendarskoj godini.

Neoporezivi iznos za umanjenje poreske osnovice poreza na zarade u Srbiji

Od Do Neoporezivi iznos
1.2.2015 31.1.2016 11.433,00 din.
1.2.2014 31.1.2015 11.242,00 din.
1.6.2013 31.1.2014 11.000,00 din.
1.2.2013 31.5.2014 8.776,00 din.
1.2.2012 31.1.2013 7.822,00 din.
1.2.2011 31.1.2012 7.310,00 din.
1.2.2010 31.1.2011 6.554,00 din.

Kako i gde se koristi?

Ukratko

Uticaj ovog oslobođenja se ogleda na formuli za izračunavanje bruto zarade iz neto zarade

(NETO – 1.143.30 din. * Hrad/Hukup) /  0.701 = BRUTO

Detaljno

Zamislimo na trenutak primer zaposlenog koji prima 70.100,00 din. neto platu i čisto primera radi recimo da ova poreska olakšica ne postoji.

Njegova bruto zarada bi bila u tom hipotetičkom slučaju;

70.100,00 din. / 0.701 = 100.000 din.

Na taj bruto iznos bi se obračunao 10% porez na dohodak te bi porez bio 10.000,00 din. u situaciji kada ne bi postojala ova poreska olakšica.

Na sreću olakšica postoji, te bi se porez u stvarnosti računao na sledeći način (100.000 -11.434) x 10% =8.856,60 din.

10.000,00 din. –8.856,60 din. = 1143,40 din. ili

11.433,00 x 10% = 1143,40  din.

Ovo znači praktično da zaposleni prima 1124,20 dinara više kao svoju neto zaradu usled manjeg plaćenog poreza, tj njegova neto zarada koju je primio na ruke i nosi kući sadrži i taj iznos pa se tako formula za preračunavanje sa neto na bruto zaradu izražava kao

(NETO – 1.143,40 din.) /  0.701 = BRUTO

Uticaj ostvarenog broja radnih sati na umanjenje poreske osnovice

Spomenutu olakšicu od 1.124,20 dinara zaposleni dobija samo ako je ostvario pun fond radnih časova – npr. radio je 184 radnih sata u mesecu koji ima 184 radih sati.

Ako je radnik radio manje, onda se proporcionalno i poreska olakšica umanjuje.

Na primer, ako je zaposleni radio 160 radnih sati u mesecu koji ukupno ima 184 radnih sati onda se umanjenje njegove poreske osnovice i sama bruto zarada računa na sledeći način:

KPOL = 1.143,40 * 160/184 =  994.26 din

(NETO – 994,26 din) / 0.701 = BRUTO

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*