Multifunkcionalna polja

Multifunkcionalno polje je polje u koje se unose podaci koji za određenu vrstu prihoda omogućavaju proveru obračuna obaveze, a bez kojih se zbog vrste prihoda ili vrste primaoca obračun ne može jednoznačno odrediti opštim pravilima.

Iako je u obrascu prijave u prilogu Pravilnika ono predstavljeno kao jedno polje, u elektronskom zapisu broj MFP polja može biti veći od jedan.tronskom zapisu broj MFP polja može biti veći od jedan.

U elektronskom zapisu multi funkcionalno polje 3.17 – MFP se sastoji od 12 podpolja u koja se upisuju podaci zavisno od vrste prihoda, a koji omogućavaju obračunsku kontrolu i to na sledeći način:

MFP

OPIS

MFP.1

Kod zarade, odnosno naknade   zarade: ukupan neoporezivi iznos iskorišćen u prethodnim prijavama pod istom   šifrom vrste prihoda za zaradu, odnosno naknadu zarade za istog primaoca   prihoda i za isti obračunski period.

MFP.2

Kod zarade, odnosno naknade   zarade: ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u prethodnim   prijavama pod istom šifrom vrste prihoda za zaradu, odnosno naknadu zarade za   istog primaoca prihoda i isti obračunski period.

MFP.3

Kod zarade, odnosno naknade   zarade: procenat angažovanja primaoca prihoda kod isplatioca prihoda u odnosu   na puno radno vreme.

MFP.4

Kod zarade, odnosno naknade   zarade: ukupan prethodno prijavljeni iznos zarade, odnosno naknade zarade pod   istom šifrom vrste prihoda za istog primaoca prihoda i za isti obračunski   period.

MFP.5

Iznos stvarnih troškova kod   prihoda van radnog odnosa, odnosno iznos uplate kod igara na sreću, odnosno   iznos uplate premije osiguranja.

MFP.6

Kod zarade, odnosno naknade   zarade: ukupan iznos plaćenog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond i/ili   plaćene premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obustavljen iz zarade   zaposlenog.

MFP.7

Kod zarade, odnosno naknade   zarade: oznaka 1 ako primalac prihoda nije Rezident Republike Srbije, a   rezident je države sa kojom Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju   dvostrukog oporezivanja ili ugovor kojim se uređuju doprinosi za obavezno   socijalno osiguranje.

Kod prihoda van radnog   odnosa: primenjena stopa poreza ako je primalac prihoda nerezident Republike   Srbije, a rezident države sa kojom Republika Srbija ima zaključen ugovor o   izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

MFP.8

Kod zarade, odnosno naknade   zarade: oznaka 1 ako je primalac prihoda zaposlen sa nepunim radnim vremenom   samo kod jednog poslodavca.

MFP.9

Kod zarade: oznaka 1 ako   isplatilac prihoda umanjuje osnovicu za doprinose zaposlenom kojem za isti   obračunski period isplaćuje zaradu i naknadu zarade koje su u zbiru više od   najviše mesečne osnovice doprinosa tako da njihov zbir izjednači sa najvišom   mesečnom osnovicom doprinosa.

MFP.10

Kod zarade, odnosno naknade   zarade: oznaka 1 kada se u istom obračunskom periodu za jednog primaoca   prihoda prijavljuju i zarada i naknada zarade pod bilo kojom šifrom vrste   prihoda za zaradu, odnosno naknadu zarade.

MFP.11

Kod zarade, odnosno naknade   zarade: ukupan neoporezivi iznos iskorišćen u prethodnim prijavama za zaradu   i naknadu zarade pod svim šiframa vrste prihoda za istog primaoca prihoda i   isti obračunski period.

MFP.12

Kod zarade, odnosno naknade   zarade: ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u prethodnim   prijavama za zaradu i naknadu zarade pod svim šiframa vrste prihoda za istog   primaoca prihoda i isti obračunski period.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*