Minimalac – obračun minimalne zarade

Na žalost, veliki broj poslodavaca u Srbiji je prinuđen iz raznih razloga da zaposlenima isplaćuje zakonom garantovanu minimalnu  zaradu.

U ovom članku se objašnjava kako se obračunava minimalac u Srbiji na način razumljiv i osobama koje ne znaju ništa o obračunu zarada.

Teorija

Kao i svaka druga plata, i minimalac se sastoji od sledećih delova:

I  obračun minimalca se zasniva na opštoj formuli bruto zarade

BOZ + BTOPL + BRGRS + BMRAD = BRUTO

Osnovna zarada

Osnovna zarada kod minimalca je minimalna propisana zarada koja se definiše putem propisane minimalne cene rada koju poslodavac mora isplatiti zaposlenom I koja je do kraja 2013.-te godine propisana u neto ceni radnog sata od 115 din.

Ako se ta cena rad apomnoži sa brojem radnih sati u mesecu (npr u mesecu gde ima 20 radnih dana to bi bilo 160 radnih sati) dobije se osnovna zarada zaposlenog.

115 din x 160 sati = 18.400 din.     / NOZ – NETO OSNOVNA ZARADA /

Dodaci na osnovnu zaradu – topli obrok i regres

Zakon o radu propisuje obavezu poslodavca da isplati svakog meseca dodatke za topli obrok, regres, ali sem obaveze isplaćivanja ne precizira nikakve konkretne minimalne iznose tih dodataka, tako da su ti iznosi ostavljeni samom poslodavcu da i odredi.

Poslodavac koji isplaćuje minimalnu osnovnu zaradu je vrlo verovatno zainteresovan da isplati i minimalne dodatke na osnovnu zaradu.

Papirima  se zato kod definisanja minimalca podrazumevano koriste bruto iznosi dodataka od

topli obrok – 10 din/dan x 20 dana = 200 din/mes.

regres100 din/mes.

Pored toplog obroka i regresa isplaćuje se i minuli rad koji se malo komplikovanije izračunava u obračunu minimalca pa da pojasnimo to malo detaljnije

Dodaci na osnovnu zaradu – minuli rad

U bruto obračunu zarada kakav se primenjuje u Srbiji, obračun minulog rada se obračunava tako što se broj godina ukupnog radnog staža pomnoži sa 0.4%  i tako dobijen koeficijent se pomnoži sa bruto zaradom bez dodataka, tzv. bruto osnovnom zaradom

Bruto osnovna zarada se računa jednostavno

BROZ = NETO / 0,701 = 18.400 / 0,701 = 26.248,22 din

Odrediti vrednost minulog rada sada kada je dostupna bruto osnovna zarada je lako

MRAD = BROZ x 24 godina x 0.4% = 26.248,22 din x 0,096 = 2.519,83 din

Bruto i neto

Sada imamo sve sastojke potrebne za izračunavanje bruto zarade

BRUTO = BOZ + BTOPL + BRGRS + BMRAD = 26.248,22 + 200 + 100 + 2.519,83 = 29.068,05 din.

A kad imamo bruto neto je lako izračunati putem formule za ubrućivanje

 NETO = BRUTO x 0,701 +1.100 = 21.476,71 din

Porez

Računanje poreza na zaradu je jednostavno

POREZ = (BRUTO – NEOPOREZIVI IZNOS) x 10%

Neoporezivi iznos je od 1.6.2013.-e godine je 11.000 din tako da ako se upotrebi u gornjoj formuli dobija se sledeća vrednost poreza

POREZ = (29.068,05 din.- 11.000  din) x 10% = 1806,80 din

Doprinosi na teret radnika

Računanje doprinosa iz zarade („na teret radnika“) je jednostavan zadatak računanja procenata doprinosa na bruto minimalni iznos zarade.

Doprinos za penzioni fond: 29.068,05 din x 13 % = 3778,85 din.

Doprinos za socijalni fond:  29.068,05 din x 6,15 % = 1787,68 din

Doprinos za slučaj nezaposlenosti: 29.068,05 x 0,75 % = 218,01 din

Sabiranjem ova tri pojedinačna doprinosa dolazimo do ukupnih doprinosa na teret radnika

UK.DOPR. IZ ZARADE = 3778,85 din. + 1787,68 din. + 218,01 din. = 5784,54 din

Super bruto

Sada kada smo izračunali koliko radnik novca nosi kući u slučaju minimalca, ostalo je samo još da izračunamo koji iznos poslodavac mora da uplati za isplatu minimalne zarade iz ovog primera.

Taj se iznos zove „super bruto“, „bruto2“, „uk.bruto“ i sl. i računski je jednak

SUPER BRUTO = BRUTO + DOPRINOSI NA ZARADU (na teret poslodavca)

Stope doprinosa za zdravstvo i nezaposlenost na teret poslodavca su iste kao i stope doprinosa na teret zaposlenog, ali je od 01.06.2013 doprinos za PIO 11% na teret poslodavca (za razliku od 13% na teret radnika)

Doprinos za penzioni fond: 29.068,05 din x 11 % = 3197,49 din.

Doprinos za socijalni fond:  29.068,05 din x 6,15 % = 1787,68 din

Doprinos za slučaj nezaposlenosti: 29.068,05 x 0,75 % = 218,01 din

Sabiranjem ova tri pojedinačna doprinosa dolazimo do ukupnih doprinosa na teret radnika

UK.DOPR. IZ ZARADE =3197,49 din. + 1746,73 din. + 213,02 din. =  5203.18 din

I samim tim poslodavac treba da isplati

SUPER BRUTO = 29.068,05 + 5203,18 = 34.271,23 din

Praksa

U Papirima je obračun minimalca krajnje pojednostavljen i sastoji se od samo jednog jedinog prostog koraka – definisanja u opcijama da se u preduzeču plate obračunavaju putem minimalca

Minimalac – opcije

I to je to, nakon toga program dalji obračun minimalca vodi potpuno automatski, nigde nijednu cifru ne ukucavate  tako da je ceo obračun minimalca jednostavan i kratak

Bruto obračun minimalne zarade zaposlenih

Bruto obračun minimalne zarade zaposlenih

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*