Bruto obračun mesečne zarade

U Srbiji je zvanično propisan bruto obračun zarade koji se suštinski svodi na to da se u računanju delova zarade kreće od bruto iznosa iz koga se onda računaju bruto doprinosi, porezi, dodaci i dolazi do neto zarade./

Bruto obračun zarade ima suštinski dve različite pojavne formi gde se zarada zaposlenih definiše:

 • putem fiksnog bruto mesečnog bruto iznosa
 • putem bruto cene osnovnog radnog sata

Ovaj članak se bavi prvim primerom kada se zarada definiše u fiksnom mesečnom iznosu, a za obračun na osnovu ugovorene bruto cene radnog sata pogledajte ovde.

Teorija

Odnos između bruto obračuna po satu i  po zadatoj mesečnoj zaradi

Kao i uvek, krećemo od osnovne formule koja opisuje bruto zaradu

BROZ + TOPL + RGRS + MRAD = BRUTO

gde su:

 • BROZ  – Bruto osnovna zarada koja je jednaka proizvodu bruto cene radnog sata i ostvarenog broja sati zaposlenog
 • TOPL – topli obrok (aktom preduzeća propisani dnevni iznos)
 • RGRS – regres (aktom preduzeća propisani mesečni iznos)
 • MRAD – minuli rad
 • BRUTO – ukupna bruto zarada

Da pogledamo prvo slučaj kada imamo ugovorenu bruto cenu radnog sata na primeru radnika Mike Mikića koji:

 • ima 24 godina radnog staža
 • radi u firmi koja propisuje 10 din/dan  bruto iznos toplog obroka i 100 din/mes bruto mesečni regres
 • treba da mu se obračuna zarada za neki mesec koji ima 21 radni dan, tj. 21 x 8 = 168 radnih sati
 • ima ugovorenu bruto mesečnu zaradu  od recimo 69.757,49 din

Gornja opšta formula bi u Mikinom slučaju mogla da se opiše

BROZ + 21 x 10 din+ 100 din + 24 x 0.004 x BROZ = BRUTO

1,096 x BROZ  = BRUTO – 310 din

BROZ = (BRUTO – 310 din) / 1.096 =

BROZ = (69.757,49 din – 310 din) / 1.096

BROZ =  63.364,56 din

MRAD =   63.364,56 din x  0,096 = 6.158.54

Porezi i doprinosi

Obračun poreza  je jednostavan

(69.757,49 – 11,000) x 0.10 = 5875.75 (POREZ – 10%)

Doprinosi na teret zaposlenog su takođe jednostavni za računanje

69.757,49 x 0.13 =  9.068,47 (PIO – 13%)

69.757,49 x 0.0615 =4.290,09  (ZDR – 6.50%)

69.757,49 x 0.0075 =523,18   (NEZ – 0.75%)

Neto zarada

Izračunati neto zaradu sa svim več poznatim veličinama je jednostavno

NETO + POREZ  + PIO (zap) + ZDR (zap) + NEZ (zap) = BRUTO

NETO  + 5.875,75 din + 9.068,47 din + 4,290,09 din + 523. 18 = 69.757,49 din

NETO = 69757.49  – 19757.49 = 50.000 din.

I to je to – svi elementi zarade su obračunati.

Praksa

Nadamo se da smo ovim člankom  objasnili kako se radi bruto obračun zarade sa zadatim mesečnom bruto zaradom.

Iako smatramo da je vrlo korisno razumeti suštinu obračuna zarada, za obračun zarada u našem „Papiri“ knjigovodstvenom programu to nije neophodno jer je obračun potpuno automatizovan i radi za vas sve ove obračune automatski u tri koraka.

Korak 1 – opcije

Prvo Papirima trebamo da objasnimo da se u datom preduzeću plate zaposlenih podrazumevano definišu u bruto mesečnom iznosu.

To se postiže tak što se u Opcijama odabere tip obračuna „Kako gazda kaže“, a mesečna zarada definiše kao bruto iznos u dinarima (ili evrima ko to želi).

 

Obracun zarada sa zadatim mesecnim bruto iznosom

 

Korak  2 – definisanje zarada zaposlenih

Sada kada smo Papirima u koraku jedan rekli da se zarade zaposlenih unose u bruto mesečnim iznosima, prelazimo na sam unos podataka zaposlenih koji izgleda ovako u ovom scenariju

Obračun zarade sa zadatim mesečnim bruto iznosom

 

Korak 3 – obračun zarade

Sada kada smo objasnili Papirima koje zarade zaposleni treba da prime sam obračun je potpuno automatski i jednostavan, te bez ijednog pritisnutog tastera dobijate obračunatu zaradu.

Obračun zarade sa bruto mesečnim iznosom

I to je to – obračun bruto mesečne zarade u tri prosta koraka koje SVAKO može da odradi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*