Dodaci na osnovnu zaradu

U neto zaradu koju zaposleni prima na ruke, pored osnovne zarade koju on dobija na osnovu broja radnih sati ostvarenog u nekom mesecu i i cene radnog sata, zaposleni prima i određene dodatke na tu osnovnu zaradu.

Dodaci na osnovnu zaradu se definisani  Zakonom o radu, opštim aktom i ugovorom o radu poslodavca i mogu se podeliti u dve grupe po tome da li imaju karakter

Ti dodaci se grubo mogu podeliti na dve grupe po tome da li imaju karakter zarade na: oporezive i neoporezive dodatke na osnovnu zaradu.

Dodaci na osnovnu zaradu koji imaju karakter zarade (“oporezivi dodaci”)

Kompletan spisak ove grupe dodataka na osnovnu zaradu možete videti ovde.

Dodaci iz ove prve grupe imaju karakter zarade što u prevodu znače da  celokupnim svojim iznosom ulaze u bruto osnovicu i samim tim uvećavaju i iznos poreza i doprinosa koje poslodavac plaća.

Iznos ovih dodataka ima jednak poreski tretman kao i osnovna zarada – na dodatke se plaćaju isti porez i doprinosi kao što se plaćaju na osnovnu zaradu te je kod obračuna zarade bitan samo ukupni zbir osnovne zarade i dodataka, a ne i njihov udeo u formiranju tog iznosa.

Dodaci na osnovnu zaradu koji  nemaju karakter zarade (“neoporezivi dodaci”)

 

Kompletan spisak ove grupe dodataka na osnovnu zaradu možete videti ovde.

U drugu grupu dodataka spadaju raznorazni dodaci za službena putovanja, otpremnine, putni troškovi, jubilarne nagrade, hranarine, solidarne pomoći itd.

Dodaci iz ove druge grupe u celosti ili delimično se ne uključuju u bruto osnovicu tako da u potpunosti li delimično ne utiču na povećanje bruto iznosa.

Veličinu dodataka na osnovnu zaradu preduzeće definiše pravilnikom preduzeća, ugovorom o radu ili samim zakonom o radu.

Za pravne subjekte sa manje od 5 zaposlenih ne postoji obaveza donošenja Pravilnika o radu- po članu 24. stav 3.  Zakona o radu.

Najčešće korišćeni dodaci i njihove specifičnosti

Iako dodataka ima mnogo u praksi se najčeće koriste nekoliko njih pa da pogledamo malo detaljnije kako se oni računaju i šta predstavljaju u obračunu zarada:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*