Trudničko bolovanje

Trudničko odsustvo

Trudničko bolovanje, ili bolovanje radi održavanje trudnoće, ne treba mešati sa porodiljskim odsustvom i odsustvom radi nege deteta. Ove dve vrste odsustva sa posla, ili ako hoćete, bolovanja, razlikuju se po isplatiocu, i po isplaćenoj visini naknade zarade. U ovom tekstu, bavićemo se trudničkim bolovanjem.

Trudničko bolovanje se može otvoriti odmah na početku trudnoće, u trajanju od 30 ili više dana. U prvih 30 dana, naknadu zarade isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, a ukoliko je potrebno produženje bolovanja preko tog vremena, zaposleni se upućuje lekarskoj komisiji koja će proceniti da li je potrebno dalje produženje bolovanja. Ukoliko komisija produži bolovanje preko 30 dana, poslodavac vrši obračun naknade zarade, i dostavlja ga matičnoj filijali Fonda, koja utvrđuje pravo na naknadu i njenu visinu, koju isplaćuje najkasnije u roku od 30 dana na poseban račun poslodavca (račun za bolovanja), odakle se ona isplaćuje zaposlenom. Poslodavac može iz svojih sredstava isplatiti naknadu, koja ima pravo da refundira od Fonda.

Visina naknade

Visina naknade koja se isplaćuje zaposlenom na tered poslodavca, iznosi 65% od utvrđenog osnova, a ista je situacija i kad se naknada obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Naravno, poslodavac svojim opštim aktom može predvideti i veći procenat od 65% od utvrđenog osnova.

Iznos naknade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene po času, u skladu sa Zakonom o radu.

Postoje gradovi u Srbiji, kao što su Beograd i Novi Sad, koji dotiraju razliku od 35% za osiguranice na trudničkom bolovanju iz svojih sredstava.

Bitno je napomenuti da će od 01.01.2014. naknada zarade za zaposlene na trudničkom bolovanju do 30 dana na teret poslodavca iznositi 100% od utvrđenog osnova, a takođe i od 31.dana, s tim što će 65% naknade ići iz sredstava obaveznog osiguranja, a 35% će se isplaćivati iz budžeta Republike.

Obračun naknade

Osnov za obračun je zarada i primanja koja imaju karakter zarade, koju je zaposleni ostvario u prethodna tri meseca, kad je u pitanju bolovanje do 30 dana na teret poslodavca.

Primer za obračun naknade

Kažimo da zaposlena Neda, ide na bolovanje zarad održavanje trudnoće. Prethodna tri meseca je odradila pun fond radnih sati, nije koristila bolovanje, nije išla na odmor, i sl. i ostvarila je sledeća primanja:

  • Septembra 2012. Neda je zaradila 63.720 dinara radeći 184 sati.
  • Oktobra 2012. Neda je zaradila  je 60,720 dinara radeći 176 sati.
  • Novembra 2012. Neda je zaradila  je 55,200 dinara radeći 160 sati.

Neda  je, dakle, ukupno zaradio 179.640 dinara za rad ostvaren tokom 520 radnih sati, što znači da je prosečna cena radnog sata za Nedu u ta tri meseca

179.640/520=345,46 din

Sada kada smo dobili prosečnu cenu radnog sata moramo je umanjiti za 35% da bi smo dobili korigovanu cenu sata naknade te je

Nedina cena sata naknade

345,46 x 0.65 =  224,55 din.

Ovo je cifra koju će poslodavac isplatiti za svaki radni sat koji provede na bolovanju.

(U slučaju da je iznos po satu naknade ispod vrednosti garantovane minimalne cene rada, umesto ovog iznosa se onda koristi minimalna cena rada)

Ukoliko je neda provela svih 30 dana na bolovanju, to su

20 radnih dana x 8 sati = 160 sati

Sad imamo sve što je potrebno da izračunamo naknadu zarade koju je Neda ostvarila u decembru:

160 sati x 224,55 = 35,928 dinara.

Informacije

Mi se zaista truditimo da odgovorimo na sva pitanja postavljena u komentarima na osnovu onog što mi i naši saradnici znamo, ali pošto su pitanaj ovog tipa uglavnom van domena „programa za obračun zarada“ takođe želimo da vam preporučimo i da pokušate na sledećim mestima

Po nezvaničnim informacijama koje smo dobili,  uplate porodiljskog kasne oko 6 meseci (toliko traje u proseku dok fond refundira poslodavcu uplacena sredstva) tako da je to verovatno realno period kašnjenja koji se može očekivati u uplatama.